Tips på hur du anordnar en borgerlig vigsel

post thumb
Borgerlig Vigsel
by Gustave/ on 30 Mar 2022

Tips på hur du anordnar en borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel skiljer sig från en kyrklig vigsel genom att den inte sker i en kyrka och att det inte är en präst som viger utan en borgelig förrättare. Även om du väljer borgeligt kan du givetvis ha samma fina bröllopskläder, blomsterbuketter och allt annat som hör till ett festligt och vackert kyrkbröllop. Men det finns också de som väljer att genomföra vigseln enkelt på tu man hand med en borgelig förrättare.

Vad skall man välja? Kyrkligt eller borgerligt?

Vigseln är en juridisk bekräftelse på äktenskapet, oavsett om det sker inom eller utom kyrkan. Valet kan bero på respektives personlighet, eventuell religion eller släkternas traditioner och livsstilar. De som har varit med om eller vars familjetradition är kyrkobröllop väljer ofta motsvarande upplevelser. Om parterna inte är påverkade av religion eller tradition kan de välja borgerlig vigsel, vilket kan vara nog så festligt och vackert som i kyrkan. Oavsett valet kan det rekommenderas att konsultera en bröllopskoordinator i Skåne för sådan hjälp.

Inför äktenskapet är det att rekommendera att parterna studerar de skyldigheter som de åtar sig, vilket framgår i äktenskapsbalken. Där står förpliktelserna gentemot varandra och villkoren som måste uppfyllas för ett giltigt äktenskap utförligt angivna. Vigseln är ett formellt godkännande av dessa juridiska villkor. Det är lätt att förbise den information.

Mer om borgerlig vigsel

En borgelig vigsel är könsneutral, vilket även vigsel i svenska kyrkan är sedan 2009. Det innebär att de som gifter sig kan vara kvinna och man eller två män eller två kvinnor. Akten förrättas av en person som länstyrelsen förordnar. Ceremonin är kort med två vittnen. Eftersom den inte äger rum i någon kyrka är det fritt att förrätta den var som helst. Ofta väljs romantiska platser som båda parter har en relation till. Alternativt kan vigseln äga rum i rådhuset.

Med tanke på att ett äktenskap, vare sig det är kyrkligt eller borgerligt, ingås med avsikt att vara livet ut och mellan två människor med olika erfarenheter, är det ganska viktigt att man är överens om äktenskapsförord och liknande. Vi hörde nyligen en historia där den ena parten vunnit stort på Powerplay utan äktenskapsförord, något som blivit kostsamt vid separation.

Formaliteter inför borgelig vigsel

Inför en borgerlig vigsel måste du i Sverige ansöka hos Skatteverket om hindersprövning. När den är klar utfärdar Skattverket ett intyg om hindersprövningen samt ett vigselintyg. Dessa skall överlämnas till vigselförrättaren. Den borgeliga vigseln bokas på kommunens kansli. Efter förrättad vigsel överlämnar vigselförrättaren ett vigselbevis som minne till brudparet. Vigselförrättaren fyller i intyget som bekräftar vigseln samt skickar det tillbaka till Skatteverket där den formella registreringen sker i folkbokföringen.

Om man har ett hindersprövningsintyg från ett nordiskt land annat än Sverige och giftermålet sker i Sverige skall förrättaren sända information om äktenskapet till Skatteverket som då registrerar det i folkbokföringen.